Không để dịch vụ kinh doanh đòi nợ biến tướng

Một “con nợ” bị nhóm đòi nợ thuê xịt sơn lên nhà. Ảnh: Ngô Nguyên
Một “con nợ” bị nhóm đòi nợ thuê xịt sơn lên nhà. Ảnh: Ngô Nguyên
Một “con nợ” bị nhóm đòi nợ thuê xịt sơn lên nhà. Ảnh: Ngô Nguyên
Lên top