Không còn sổ hộ khẩu, công dân nhập khẩu Hà Nội cần thủ tục gì?

Trường hợp không còn sổ hộ khẩu, người dân vẫn được nhập khẩu tại Hà Nội theo quy định của Luật Cư trú 2020. Ảnh: LĐO
Trường hợp không còn sổ hộ khẩu, người dân vẫn được nhập khẩu tại Hà Nội theo quy định của Luật Cư trú 2020. Ảnh: LĐO
Trường hợp không còn sổ hộ khẩu, người dân vẫn được nhập khẩu tại Hà Nội theo quy định của Luật Cư trú 2020. Ảnh: LĐO
Lên top