Không có vùng cấm vụ Đường "Nhuệ" thao túng, thông đồng trong đấu giá đất

2 cán bộ Phòng Quản lý phát triển quỹ đất, Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TNMT tỉnh Thái Bình bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ảnh: Công an cung cấp
2 cán bộ Phòng Quản lý phát triển quỹ đất, Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TNMT tỉnh Thái Bình bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ảnh: Công an cung cấp
2 cán bộ Phòng Quản lý phát triển quỹ đất, Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TNMT tỉnh Thái Bình bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top