Không có "vùng cấm" với các đối tượng phá rừng

Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cam kết sẽ điều tra và xử lý những đối tượng đã chặt phá rừng. Ảnh: LP
Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cam kết sẽ điều tra và xử lý những đối tượng đã chặt phá rừng. Ảnh: LP