Không có việc làm do dịch bệnh, 9 công dân nhập cảnh trái phép về Việt Nam

9 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Quang Trung
9 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Quang Trung
9 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Quang Trung
Lên top