Không có cơ sở khẳng định nữ sinh lớp 8 bị bọn buôn người bắt cóc

Cháu Phạm Thu Ng. tại cơ quan công an Cà Mau.
Cháu Phạm Thu Ng. tại cơ quan công an Cà Mau.
Cháu Phạm Thu Ng. tại cơ quan công an Cà Mau.
Lên top