Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội:

“Không ai có quyền đuổi bà Thảo ra khỏi Trung Nguyên, trừ khi bà tự nguyện”

ĐBQH Nguyễn Trường Giang (đoàn Đắk Nông) - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội. Ảnh: PV
ĐBQH Nguyễn Trường Giang (đoàn Đắk Nông) - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội. Ảnh: PV
ĐBQH Nguyễn Trường Giang (đoàn Đắk Nông) - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội. Ảnh: PV
Lên top