Khởi tối 2 đối tượng hành hung cán bộ tại chốt kiểm dịch COVID-19

Khởi tố hai đối tượng hành hung cán bộ chốt kiểm dịch COVID-19 ở Quảng Nam. Ảnh: Công an
Khởi tố hai đối tượng hành hung cán bộ chốt kiểm dịch COVID-19 ở Quảng Nam. Ảnh: Công an
Khởi tố hai đối tượng hành hung cán bộ chốt kiểm dịch COVID-19 ở Quảng Nam. Ảnh: Công an
Lên top