Khởi tố vụ vận chuyển 2 cá thể rắn hổ mang chúa

Lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2 cá thể rắn hổ mang chúa. Ảnh: Thanh Ngà.
Lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2 cá thể rắn hổ mang chúa. Ảnh: Thanh Ngà.
Lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2 cá thể rắn hổ mang chúa. Ảnh: Thanh Ngà.
Lên top