Hà Nội:

Khởi tố vụ taxi kéo lê cán bộ công an phường 10 mét