Khởi tố vụ máy xúc gần cả tỉ đồng bị thiêu trụi

Chiếc xe máy xúc bị kẻ gian đốt cháy hoàn toàn. Ảnh: HL
Chiếc xe máy xúc bị kẻ gian đốt cháy hoàn toàn. Ảnh: HL
Chiếc xe máy xúc bị kẻ gian đốt cháy hoàn toàn. Ảnh: HL
Lên top