Khởi tố vụ cháy tổ hợp khách sạn, bar, karaoke Avatar làm 1 người chết

Vụ cháy tổ hợp khách sạn, bar, karaoke Avatar tại số 28, đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh làm 1 người chết. Ảnh: PV
Vụ cháy tổ hợp khách sạn, bar, karaoke Avatar tại số 28, đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh làm 1 người chết. Ảnh: PV
Vụ cháy tổ hợp khách sạn, bar, karaoke Avatar tại số 28, đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh làm 1 người chết. Ảnh: PV
Lên top