Khởi tố vụ án vi phạm đất đai tại dự án BT Trường Chính trị Khánh Hòa

Khu đất Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (số 1, Trần Hưng Đạo, Nha Trang) nay là dự án Nha Trang Center 2. Ảnh: Nhiệt Băng
Khu đất Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (số 1, Trần Hưng Đạo, Nha Trang) nay là dự án Nha Trang Center 2. Ảnh: Nhiệt Băng
Khu đất Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (số 1, Trần Hưng Đạo, Nha Trang) nay là dự án Nha Trang Center 2. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top