Khởi tố vụ án về hoạt động của Hội truyền giáo Phục Hưng gây lây lan dịch bệnh

Khoanh vùng phòng dịch khu vực có Hội Tin Lành truyền giáo Phục Hưng. Ảnh: Anh Tú
Khoanh vùng phòng dịch khu vực có Hội Tin Lành truyền giáo Phục Hưng. Ảnh: Anh Tú
Khoanh vùng phòng dịch khu vực có Hội Tin Lành truyền giáo Phục Hưng. Ảnh: Anh Tú
Lên top