Khởi tố vụ án làm lây lan dịch tại Phan Rang - Tháp Chàm

Ổ dịch tại doanh nghiệp vận tải ở Ninh Thuận đã được khống chế. Ảnh: Huỳnh Hải.
Ổ dịch tại doanh nghiệp vận tải ở Ninh Thuận đã được khống chế. Ảnh: Huỳnh Hải.
Ổ dịch tại doanh nghiệp vận tải ở Ninh Thuận đã được khống chế. Ảnh: Huỳnh Hải.
Lên top