Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh tại thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

Lập chốt kiểm soát tại xã đảo Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá. Ảnh: CATH
Lập chốt kiểm soát tại xã đảo Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá. Ảnh: CATH
Lập chốt kiểm soát tại xã đảo Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá. Ảnh: CATH
Lên top