Khởi tố vụ án làm giả giấy tờ tại Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và Bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Ảnh: tư liệu Báo Lao Động
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và Bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Ảnh: tư liệu Báo Lao Động
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và Bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Ảnh: tư liệu Báo Lao Động
Lên top