Khởi tố vụ án Công ty Alibaba: Công an khám xét trụ sở

Tính đến 19h tối công tác khám xét vẫn đang tiếp tục, Ảnh PV
Tính đến 19h tối công tác khám xét vẫn đang tiếp tục, Ảnh PV
Tính đến 19h tối công tác khám xét vẫn đang tiếp tục, Ảnh PV
Lên top