Khởi tố vụ án, chưa khởi tố cô giáo vụ học sinh bị tát 231 cái

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy. Ảnh: Lê Phi Long
Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy. Ảnh: Lê Phi Long
Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top