Khởi tố vụ án cá chết hàng loạt nghi do đầu độc bằng thuốc diệt cá

Cá chết hàng loạt nghi do đầu độc ở xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, Hải Dương.
Cá chết hàng loạt nghi do đầu độc ở xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, Hải Dương.
Cá chết hàng loạt nghi do đầu độc ở xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, Hải Dương.
Lên top