Khởi tố vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải: Áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú

Luật sư Trần Vũ Hải. Ảnh: VNF.
Luật sư Trần Vũ Hải. Ảnh: VNF.
Luật sư Trần Vũ Hải. Ảnh: VNF.
Lên top