Khởi tố trưởng phòng bảo hiểm vòi tiền của gia đình ngư dân tử nạn

Vũ Văn Nhận tại cơ quan điều tra. Ảnh:PV
Vũ Văn Nhận tại cơ quan điều tra. Ảnh:PV
Vũ Văn Nhận tại cơ quan điều tra. Ảnh:PV
Lên top