Khởi tố Trưởng ban thú y chiếm đoạt tiền hỗ trợ dịch tả lợn

Cán bộ thú y phường Phú Thứ bị khởi tố vì khai khống chiếm đoạt số tiền hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi. Ảnh minh họa
Cán bộ thú y phường Phú Thứ bị khởi tố vì khai khống chiếm đoạt số tiền hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi. Ảnh minh họa
Cán bộ thú y phường Phú Thứ bị khởi tố vì khai khống chiếm đoạt số tiền hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi. Ảnh minh họa
Lên top