Khởi tố Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ La Ngà và 3 nhân viên

Huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận - nơi xảy ra vụ việc
Huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận - nơi xảy ra vụ việc
Huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận - nơi xảy ra vụ việc

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top