Khởi tố trùm ma túy Hà Nội luôn thủ hàng nóng khi giao dịch

Số ma túy cảnh sát thu giữ của Thắng. Ảnh: Đ.Tuấn.
Số ma túy cảnh sát thu giữ của Thắng. Ảnh: Đ.Tuấn.
Số ma túy cảnh sát thu giữ của Thắng. Ảnh: Đ.Tuấn.
Lên top