Khởi tố trùm buôn lậu Quảng Ninh và 9 đồng phạm

Bị can Đào Văn Chấp - trùm buôn lậu đất Quảng Ninh. Ảnh: Bộ Công an.
Bị can Đào Văn Chấp - trùm buôn lậu đất Quảng Ninh. Ảnh: Bộ Công an.
Bị can Đào Văn Chấp - trùm buôn lậu đất Quảng Ninh. Ảnh: Bộ Công an.
Lên top