Khởi tố thôn đội trưởng đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép

Đây là đường dây tổ chức xuất nhập cảnh trái phép có quy mô lớn nhất từ trước tới nay được triệt phá thành công trên địa bàn Lào Cai. Đồ họa: Văn Đức.
Đây là đường dây tổ chức xuất nhập cảnh trái phép có quy mô lớn nhất từ trước tới nay được triệt phá thành công trên địa bàn Lào Cai. Đồ họa: Văn Đức.
Đây là đường dây tổ chức xuất nhập cảnh trái phép có quy mô lớn nhất từ trước tới nay được triệt phá thành công trên địa bàn Lào Cai. Đồ họa: Văn Đức.
Lên top