Khởi tố thêm 3 đối tượng vụ dùng dao đâm người ở Hà Tĩnh

Hung khí mà các đối tượng dùng gây thương tích cho nạn nhân. Ảnh: CA.
Hung khí mà các đối tượng dùng gây thương tích cho nạn nhân. Ảnh: CA.
Hung khí mà các đối tượng dùng gây thương tích cho nạn nhân. Ảnh: CA.
Lên top