Khởi tố thêm 3 đối tượng trong vụ kê khống mộ giả để chiếm đoạt tiền

Các đối tượng này bị khởi tố tội danh "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất". Ảnh: CA.
Các đối tượng này bị khởi tố tội danh "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất". Ảnh: CA.
Các đối tượng này bị khởi tố tội danh "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất". Ảnh: CA.
Lên top