Khởi tố thanh niên tông xe vào chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ

Hoàng Minh Thái và hiện trường vụ tông xe vào chiến sĩ cảnh sát.
Hoàng Minh Thái và hiện trường vụ tông xe vào chiến sĩ cảnh sát.
Hoàng Minh Thái và hiện trường vụ tông xe vào chiến sĩ cảnh sát.
Lên top