Khởi tố thanh niên mang 400g thuốc nổ vào sân bay Thọ Xuân

Phạm Văn Thành và số thuốc nổ, kíp nổ được phát hiện trong hành lý ở sân bay. Ảnh: CATH
Phạm Văn Thành và số thuốc nổ, kíp nổ được phát hiện trong hành lý ở sân bay. Ảnh: CATH
Phạm Văn Thành và số thuốc nổ, kíp nổ được phát hiện trong hành lý ở sân bay. Ảnh: CATH
Lên top