Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Khởi tố thanh niên mang 400g thuốc nổ vào sân bay Thọ Xuân

Phạm Văn Thành và số thuốc nổ, kíp nổ được phát hiện trong hành lý ở sân bay. Ảnh: CATH
Phạm Văn Thành và số thuốc nổ, kíp nổ được phát hiện trong hành lý ở sân bay. Ảnh: CATH
Phạm Văn Thành và số thuốc nổ, kíp nổ được phát hiện trong hành lý ở sân bay. Ảnh: CATH
Lên top