Khởi tố thanh niên chém người vì mâu thuẫn cá nhân

Khởi tố đối tượng cố ý gây thương tích tại Cao Bằng.
Khởi tố đối tượng cố ý gây thương tích tại Cao Bằng.
Khởi tố đối tượng cố ý gây thương tích tại Cao Bằng.
Lên top