Khởi tố thanh niên cầm cuốc, xẻng đánh ngã nữ Phó Chủ tịch phường ở Đà Nẵng

Đối tượng Nguyễn Bình Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an
Đối tượng Nguyễn Bình Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an
Đối tượng Nguyễn Bình Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an
Lên top