Khởi tố tên trộm ngủ quên tại hiện trường

Đối tượng Trường tại cơ quan Công an. Ảnh CACC
Đối tượng Trường tại cơ quan Công an. Ảnh CACC
Đối tượng Trường tại cơ quan Công an. Ảnh CACC
Lên top