Khởi tố, tạm giam bảo mẫu bạo hành trẻ em ở An Giang

Tạm giam bảo mẫu bạo hành trẻ em ở cơ sở Sắc màu tuổi thơ. Ảnh: LT
Tạm giam bảo mẫu bạo hành trẻ em ở cơ sở Sắc màu tuổi thơ. Ảnh: LT
Tạm giam bảo mẫu bạo hành trẻ em ở cơ sở Sắc màu tuổi thơ. Ảnh: LT
Lên top