Khởi tố Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Pleiku

Trang trại của Trưởng BQL Bắc Biển Hồ  - Nguyễn Đức nằm trên đất lâm nghiệp. Ảnh Đình Văn
Trang trại của Trưởng BQL Bắc Biển Hồ - Nguyễn Đức nằm trên đất lâm nghiệp. Ảnh Đình Văn
Trang trại của Trưởng BQL Bắc Biển Hồ - Nguyễn Đức nằm trên đất lâm nghiệp. Ảnh Đình Văn
Lên top