Khởi tố Phan Văn Anh Vũ về tội đưa hối lộ

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tại phiên toà sơ thẩm vụ án sai phạm về đất đai tại Đà Nẵng. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tại phiên toà sơ thẩm vụ án sai phạm về đất đai tại Đà Nẵng. Ảnh: V.Dũng.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tại phiên toà sơ thẩm vụ án sai phạm về đất đai tại Đà Nẵng. Ảnh: V.Dũng.
Lên top