Khởi tố ông Trần Duy Tùng tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"

Ông Trần Bắc Hà và con trai Trần Duy Tùng (bên trái) ký kết làm ăn với 1 đối tác nước ngoài.
Ông Trần Bắc Hà và con trai Trần Duy Tùng (bên trái) ký kết làm ăn với 1 đối tác nước ngoài.
Ông Trần Bắc Hà và con trai Trần Duy Tùng (bên trái) ký kết làm ăn với 1 đối tác nước ngoài.
Lên top