Khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh: "Rất mừng vì công lý đã được thực thi"

Đối tượng Nguyễn Hữu Linh.
Đối tượng Nguyễn Hữu Linh.
Đối tượng Nguyễn Hữu Linh.
Lên top