Khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh: "Rất mừng vì công lý đã được thực thi"

Đối tượng Nguyễn Hữu Linh.
Đối tượng Nguyễn Hữu Linh.
Đối tượng Nguyễn Hữu Linh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top