Khởi tố nhóm môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Ba trong số 5 bị can liên quan đến làm, sử dụng chứng minh nhân dân giả để ở lại Việt Nam trái phép. Ảnh: M.H.
Ba trong số 5 bị can liên quan đến làm, sử dụng chứng minh nhân dân giả để ở lại Việt Nam trái phép. Ảnh: M.H.
Ba trong số 5 bị can liên quan đến làm, sử dụng chứng minh nhân dân giả để ở lại Việt Nam trái phép. Ảnh: M.H.
Lên top