Khởi tố nhóm đối tượng trộm chó chuyên nghiệp có vũ khí nóng

4 đối tượng trộm chó và tiêu thụ chó trộm cắp được bị khởi tố. Ảnh: CA.
4 đối tượng trộm chó và tiêu thụ chó trộm cắp được bị khởi tố. Ảnh: CA.
4 đối tượng trộm chó và tiêu thụ chó trộm cắp được bị khởi tố. Ảnh: CA.
Lên top