Khởi tố nhóm đối tượng đặt mìn giết thầy cúng

Nghi bị "thả ma" khiến gia đình ốm đau, ba bị can đã lập mưu đặt mìn giết chết thầy cúng. Ảnh: CACC
Nghi bị "thả ma" khiến gia đình ốm đau, ba bị can đã lập mưu đặt mìn giết chết thầy cúng. Ảnh: CACC
Nghi bị "thả ma" khiến gia đình ốm đau, ba bị can đã lập mưu đặt mìn giết chết thầy cúng. Ảnh: CACC
Lên top