Khởi tố nguyên Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ la Puch

Rừng ở Ban QLR Ia Puch bị tàn phá nặng nề. Ảnh Đ.V
Rừng ở Ban QLR Ia Puch bị tàn phá nặng nề. Ảnh Đ.V
Rừng ở Ban QLR Ia Puch bị tàn phá nặng nề. Ảnh Đ.V
Lên top