Khởi tố nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

Ông Lương Thanh Hải (59 tuổi) - nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Thanh
Ông Lương Thanh Hải (59 tuổi) - nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Thanh
Ông Lương Thanh Hải (59 tuổi) - nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Thanh
Lên top