Khởi tố nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM

Hai bị can Nguyễn Thanh Chương và Lê Văn Thanh (từ trái qua). Ảnh: BCA.
Hai bị can Nguyễn Thanh Chương và Lê Văn Thanh (từ trái qua). Ảnh: BCA.
Hai bị can Nguyễn Thanh Chương và Lê Văn Thanh (từ trái qua). Ảnh: BCA.
Lên top