Khởi tố nguyên giám đốc Bệnh viện đa khoa Đắk Nông bị tâm thần sau khi sai phạm

Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông, nơi ông Cường từng làm giám đốc.
Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông, nơi ông Cường từng làm giám đốc.
Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông, nơi ông Cường từng làm giám đốc.
Lên top