Khởi tố người quản lý quán karaoke để khách hát sử dụng ma tuý

Giữa dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tuấn (thứ 3 từ trái sang) vẫn để khách vào quán karaoke hát, sử dụng ma tuý. Ảnh: CAHN
Giữa dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tuấn (thứ 3 từ trái sang) vẫn để khách vào quán karaoke hát, sử dụng ma tuý. Ảnh: CAHN
Giữa dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tuấn (thứ 3 từ trái sang) vẫn để khách vào quán karaoke hát, sử dụng ma tuý. Ảnh: CAHN
Lên top