Khởi tố người phụ nữ không khai báo y tế, lây lan dịch COVID-19 cho chồng

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top