Khởi tố người hủy hoại gần 11.000m2 rừng tự nhiên

Công an huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm Hương Khê điều tra khu vực rừng mà đối tượng Thông đã hủy hoại. Ảnh: KL
Công an huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm Hương Khê điều tra khu vực rừng mà đối tượng Thông đã hủy hoại. Ảnh: KL
Công an huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm Hương Khê điều tra khu vực rừng mà đối tượng Thông đã hủy hoại. Ảnh: KL
Lên top