Khởi tố người đàn ông tự xưng là "Ban chỉ đạo quận 7" gây sự ở siêu thị

Ông Hồ Hữu Nhân xưng 'Ban chỉ đạo chống dịch' đang la lối ở siêu thị ngày 29.8. Ảnh chụp màn hình.
Ông Hồ Hữu Nhân xưng 'Ban chỉ đạo chống dịch' đang la lối ở siêu thị ngày 29.8. Ảnh chụp màn hình.
Ông Hồ Hữu Nhân xưng 'Ban chỉ đạo chống dịch' đang la lối ở siêu thị ngày 29.8. Ảnh chụp màn hình.
Lên top